Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

VP-Service Oy (Y-tunnus: 0919073-6)
Osoite: Ahertajantie 6, 01800 Klaukkala

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Lauri Pekkola
Puhelin +358 50 337 2949
lauri.pekkola@resthot.fi

REKISTERIN NIMI

VP-Service Oy:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt VP-Service Oy:n asiakkaaksi, ostanut tuotteita, hänelle lähetetään tarjouskirjeitä ja/tai osallistuu VP-Service Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on VP-Service Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää VP-Service Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää VP-Service Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. VP-Service Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Mahdollinen yrityksen nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Asuinkunta/Kaupunki
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan VP-Service Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet vastuut tai muut vastaavat velvollisuudet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää VP-Service Oy:n sisäisen henkilöstön käyttäjäoikeuksia.

Translate »